Utbildning inom arbetsrätt & arbetsmiljö

 

RW Personaltvister AB utbildar dig och personer i ditt företag inom arbetsrätt & arbetsmiljö

Kontakta oss

Få koll på arbetsrättens grunder med hjälp av våra utbildningar

Med oss på RW Personaltvister AB får du koll på alla viktiga delar inom arbetsrätten och dess grunder, arbetsrättslagen, arbetsmiljö och arbetsmiljölagen genom våra utbildningar. I utbildningen behandlar vi dessutom de vanligaste reglerna och situationerna gällande arbetsrätt och arbetsmiljö som man kan möta i arbetslivet. Du lär dig relevant lagstiftning samt vilka regler och avtal som du behöver kunna och ta hänsyn till. Våra utbildningar är alltid dagsaktuella och uppdaterade enligt rådande lagar och regler, vilket är viktigt då lagstiftningen aldrig är statisk utan uppdateras med jämna mellanrum. Investera i en relevant och aktuell utbildning för att öka kunskapen inom arbetsrättens grunder inom arbetsrätt och arbetsmiljö!

Nedan ser du vad vi kan utbilda dig inom.

LAS - Lagen om anställningsskydd

Anställningsformer

De olika anställningsformerna samt när de ska användas.

Uppsägning & avsked

Vilka likheter och skillnader som finns för de olika formerna.

Anställningsavtal

Lär dig att utforma ett anställningsavtal med grundläggande villkor som exempelvis arbetsuppgifter och lön bl.a.

Turordningsregler

Lär dig regeln om principen "sist in - först ut" grundligt och vad för regler du behöver ta hänsyn till.

Misskötsel på arbetsplats

Hantering av person som har samarbetssvårigheter eller uppför sig illa.

Anställningsintervju

Finns det frågeförbud?

Sanningsskyldighet för arbetssökande

Vad göra om arbetssökande ljuger om sin kompetens?

Lojalitetsplikten

Vad innebär den?

Arbetsmiljö

SAM

Här lär du dig att tillämpa arbetsmiljöverkets föreskrifter och regler för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen ska främja en god arbetsmiljö för alla anställda och förhindra och förebygga skador och olyckor på svenska arbetsplatser.

MBL - Medbestämmandelagen

Kollektivavtal

Definition av kollektivavtal.

Förhandling

Situationer där behov av förhandling kan uppstå.

Kontakta oss för utbildning

Behöver du eller ditt företag / organisation en utbildning inom arbetsrätt och arbetsmiljö, kontakta oss så återkommer vi till dig snarast.