Vi skräddarsyr din personals utveckling efter era behov

 

Vi finns med som ett stöd från start till mål

Kontakta oss

Specialuppdrag

Varje utvecklingsfas, säsongsplanering eller problemsituation är unik och kräver specifika, konkreta och anpassade lösningar. På RW Personaltvister AB erbjuder vi stöd och kan även leda processer vid behov. Med 80 års samlad erfarenhet, baserad på både teoretisk och praktisk grund, har vi lärt oss att möta varje uppdrag med ödmjukhet, vilket har utvecklats till visdom. För att du ska få ut maximalt av vår samlade kompetens krävs en gemensam förståelse för dina behov. Om dina behov inte ryms inom våra standardtjänster som Individuell utveckling eller Ledning och organisation, skräddarsyr vi våra processer för att möta dem. Hur fungerar det?

Processen är enkel och tydlig:

  1. Identifiera behov: Du beskriver dina och din organisations upplevda behov.
  2. Möte och handlingsplan: Vi håller ett möte där vi diskuterar och utvecklar en gemensam förståelse och en handlingsplan för att möta era behov.
  3. Genomförande och uppföljning: Handlingsplanen genomförs i nära samarbete med dig, och vi följer regelbundet upp framstegen.
  4. Utvärdering: Efter att arbetet är slutfört genomför vi en gemensam utvärdering för att ständigt förbättra våra färdigheter och visdom.

Ett exempel på en skräddarsydd aktivitetsplan i trevlig miljö:

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) – Behöver du som företagare rådgivning och utbildning? Är det mellancheferna som ska leda arbetsmiljöarbetet och som behöver mer kunskap? Letar du efter föreläsningar för personal och fackliga företrädare? Vi erbjuder förstklassiga och anpassade utbildningar för dig och din personal.