Interim HR-konsult med fokus på att lösa tvister

 

Har en tvist uppstått i arbetsplatsen? Vi finns där för att lösa den.

Kontakta oss

Din hjälp i tvister

Det finns ett flertal anledningar och faktorer till att tvister uppstår i arbetsplatser, oavsett om det rör sig om företag, kommun eller statlig myndighet. Olika faktorer kan vara att arbetsplatsen och facket inte kommer överens om arbetsmiljöfrågor och arbetsrättsliga frågor, omfattande verksamhetsförändringar och omställningar som i sin tur kan leda till en intern tvist. Dessa tvister är krävande och kan ta dyrbar tid från ens ursprungliga arbetsuppgifter. Förutom det har det även en negativ inverkan på företaget vilket kan bli en dyr historia i längden. Vi på RW Personaltvister AB står vid din sida för att utforma en lösning och stöttar för att arbeta förebyggande. Vi hjälper även företag som inte har arbetsgivarorganisationer bakom sig. 

Tvistelösning

Vi kan erbjuda ett professionellt stöd till din verksamhet och arbeta förebyggande för att förhindra eventuella tvister från att uppstå. Samtidigt kan du fokusera på verksamhetens kärnuppgifter. Förutom arbetet med tvister med externa aktörer sköter vi även arbetet med interna tvister som exempelvis personalkonflikter där ledning och personal inte kommer överens. Här kan vi coacha och stötta inom arbetsrättsfrågor och bidra med relevanta strategier för att lösa tvister och se till att arbetsplatsen är och förblir en attraktiv sådan. Vill du anlita en interim HR-konsult för kortsiktiga såväl som långsiktiga uppdrag är du välkommen att kontakta oss.