Konsultuppdrag inom arbetsrätt

 

Vi har koll på arbetsrättsfrågor som för dig kan vara svåra och tidskrävande.

Kontakta oss

Din hjälp med svåra ärenden inom arbetsrätt

Arbetsrätten reglerar anställningsfrågor. Det kan röra sig om ett stort antal punkter såsom

  • anställningsskydd
  • rätten till en trygg och säker arbetsmiljö
  • semester
  • arbetstid per vecka och mycket mer.

I vissa fall kan lagarna ersättas av företags- alternativt branschanpassade kollektivavtal som sluts mellanarbetsmarknadens parter. Det är av högsta vikt att det finns ett skriftligt anställningsavtal som reglerar rättigheter och skyldigheter mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsrätten är komplicerad och baseras till stor del på domstolsavgöranden. Detta kan vara svårt för arbetsgivare och företag utan stöd från arbetsgivarorganisationer att ur lagtext tolka vad exakt som gäller i en viss situation. Saken underlättas heller inte av att man riskerar att få böter eller att saken drivs till domstol om misstag begås. Det finns alltså många goda anledningar till att få hjälp med utbildning inom arbetsrätt av specialister inom området. RW Personaltvister åtar sig konsultuppdrag inom arbetsrätt som reglerar anställningsfrågor. Kontakta oss idag för att höra hur ni kan få hjälp med arbetsrättfrågor på ert företag. 

Vi hjälper dig med ett brett urval av arbetsrättsfrågor

Arbetsrätten täcker mycket och vi på RW Personaltvister AB åtar oss HR-uppdrag med inriktning mot arbetsrätt. Vi kan hjälpa dig med följande frågor:

Anställningsavtal

Arbetstider

Semester

Föräldraledighet

Studieledighet

Diskriminering

Trakasserier

Verksamhetsövergång

Uppsägning

Löneförhandlingar

Kollektivavtal

Arbetsmiljöfrågor

Rehabilitering

Avsked